1 Search result

For the term "Digiä ja sisältöä päiviin Lapinlahden terveyskeskuksen vuodeosastolla ".

Digiä ja sisältöä päiviin terveyskeskuksen vuodeosastolla

Jenni Rönkkö, Susanne Hämäläinen, Kaija Tikkanen, Jaana Hämäläinen

Artikkelissa kuvataan kehittämistoimenpiteitä, joita toteutettiin Lapinlahden terveyskeskuksen vuodeosastolla vuosina 2016-2018. Lapinlahden kunta toimi pilottikuntana Pohjois-Savon Digisote-hankkeessa. Vuodeosastolla otettiin käyttöön etävastaanottopalvelu, evankelis-luterilaisen seurakunnan ohjelmat live-videona, Kuopion konservatorion etämusiikkijumpat kerran viikossa, Lue lisää…