Tietoa julkaisusta

IkäNYT! – Ikäosaamisen verkkojulkaisu / Age Now! – Online Journal of Ageing

IkäNYT! on Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisema ikäosaamisen verkkojulkaisu. IkäNYT! välittää tietoa ja kokemuksia ikäosaamisen kehittämistyöstä ja käytännöstä sekä koulutuksesta. Lehti avaa näköaloja ikääntymisen moninaisiin kysymyksiin, ikäihmisten hyvinvointiin ja ikääntyvään yhteiskuntaan. Ikäosaaminen on vahvasti moniammatillista, monialaista ja monitoimijaista osaamista.

IkäNYT! ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Tämä sivusto toimii julkaisun arkistona, josta löytyvät kaikki IkäNYT!:n numerot vuosilta 2017-2023.

Vuodesta 2024 alkaen julkaisu on ilmestynyt osoitteessa https://www.karelia.fi/ikaystavallisyys/