Info & kirjoitusohjeet

IkäNYT! – Ikäosaamisen verkkojulkaisu / Age Now! – Online Journal of Ageing

IkäNYT! on Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisema ikäosaamisen verkkojulkaisu. IkäNYT! välittää tietoa ja kokemuksia ikäosaamisen kehittämistyöstä ja käytännöstä sekä koulutuksesta. Lehti avaa näköaloja ikääntymisen moninaisiin kysymyksiin, ikäihmisten hyvinvointiin ja ikääntyvään yhteiskuntaan. Ikäosaaminen on vahvasti moniammatillista, monialaista ja monitoimijaista osaamista.

IkäNYT! ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa (aineisto 31.1. mennessä) ja loka-marraskuussa (aineisto 30.9. mennessä).

Verkkojulkaisuun ovat tervetulleita asiantuntija-artikkelit, puheenvuorot, uutiset, kirjaesittelyt sekä erilaiset raportit esim. opintomatkoista ja tapahtumista. Myös kertomukset kehittämistyöstä tai hyvistä käytännöistä kiinnostavat lukijoitamme. Toivomme lehden teemaa monipuolisesti valottavaa sisältöä, tuoreita näkökulmia sekä kansainvälisiä tuulahduksia. Kirjoittajiksi ovat tervetulleita kehittäjät, hanketoimijat, opettajat ja tutkijat, opiskelijat sekä ikäosaamisen kokemusasiantuntijat, ikäihmiset. Tutustuthan kirjoitusohjeisiimme.

Julkaisemme mielellämme myös englanninkielisiä artikkeleita!

Ohjeita kirjoittajille

Verkkolehden aineistot voivat olla asiantuntija-artikkeleita, puheenvuoroja, uutisia, kirjaesittelyjä tai esim. opintomatkojen ja tapahtumien antia. Ne voivat olla myös kertomuksia kehittämistyöstä tai hyvistä käytännöistä. Muotoa ei ole rajattu kirjoitettuihin teksteihin, vaan otamme vastaan myös videoita ja muuta visuaalista aineistoa.

Artikkelien suositeltu pituus on 10 000 merkkiä (sisältää välilyönnit). Puheenvuoroja, uutisia, kirjaesittelyjä ja opintomatkojen ja tapahtumien kuulumisia toivotaan 3 000–5 000 merkin laajuisina (sisältää välilyönnit). Vältä monimutkaisuutta! Yksinkertaiset virkkeet on helpompi lukea ja ymmärtää kuin alisteiset sivulauseet lauseenvastikkeineen.

Otsikot ja ingressi
Otsikoi artikkelisi kiinnostavasti, vältä pitkiä otsikoita. Otsikon maksimipituus on 60 merkkiä (sis. välilyönnit). Väliotsikoilla saat juttuusi väljyyttä ja pääset nostamaan esiin tärkeimmät huomiot. Artikkelin alussa käytetään ingressiä, jossa kerrotaan lyhyesti (3–5 virkettä) artikkelin pääkohdat.

Kuvat, taulukot ja kuviot
Artikkeleihin voi liittää kuvia, kuvioita ja taulukoita. Ne sijoitetaan tekstissä oikeille paikoilleen ja tekstiin merkitään kuvien, kuvioiden ja taulukoiden kuvatekstit/otsikot. Kuvat ja kuviot toimitetaan myös erillisinä tiedostoina. Toimitathan kuvista mahdollisimman
hyvälaatuisen version jpeg- tai png-tiedostomuodossa. Kuvan vähimmäisresoluutio 72 ppi. Varmista kuvien tekijänoikeudet ja käyttöoikeus. Kuvatekstissä on aina mainittava kuvaajan nimi.

Otamme mieluusti vastaan tekstin aihepiiriin liittyvän kuvan, jota voisi käyttää ns. artikkelikuvana verkkolehden etusivulla.

Lähteiden merkitseminen ja viittauskäytännöt
Kirjoittajat vastaavat tekstiensä lähdemerkinnöistä ja niiden paikkansa pitävyydestä. Lähdeluettelo merkitään aina tekstin loppuun.

 •  Lähdeluettelo sisältää tekijän, julkaisuvuoden, julkaisun ja/tai artikkelin nimen,
  kustantajan ja kustantajan kotipaikan, artikkelin sivunumerot:
  Lehto, A-M. & Sutela, H. 2008. Työolojen kolme vuosikymmentä. Helsinki:
  Tilastokeskus.
 • Tekstissä lähdeviitteet merkitään: (Turunen 2015, sivunumero).
 • Verkkolähteiden osalta lähdeluetteloon merkitään em. tietojen lisäksi verkkosivun
  osoite ja päivämäärä, jolloin lähdettä on käytetty. Tekstissä käytetään aktivoituja
  linkkejä viitatuille verkkosivuille.

Toimitus ja julkaiseminen
Valmiit tekstit toimitetaan lehden toimitukseen word-tiedostona. Kaikki lehteen lähetetyt tekstit oikoluetaan ennen julkaisua. Toimitus pidättää oikeuden tekstin muokkaamiseen ja lyhentämiseen tarvittaessa. Kirjoittajilla on oikeus tarkistaa teksti ennen julkaisua, mikäli siihen on tehty muutoksia. Kirjoittajille ilmoitetaan, kun teksti on julkaistu verkkolehdessä. Oikeus teksteihin säilyy kirjoittajilla.

Ennen tekstin lähettämistä toimitukseen tarkista seuraavat seikat:

 • Otsikon laajuus max 60 merkkiä, napakka tekstiä kuvaava sisältö
 • Tekstin laajuus kirjoitusohjeen mukainen
 • Ingressi tehty
 • Mahdollinen artikkelikuva valittu ja kuvaajan nimi/lähde ilmoitettu
 • Kuviin liittyvät kuvatekstit tehty ja kuvaajien nimet ilmoitettu
 • Lähdeviitteet kunnossa

ISSN 2489-3803

IkäNYT! verkkojulkaisun toimitus

Päätoimittaja Tuula Kukkonen
Yliopettaja
tuula.kukkonen@karelia.fi
puh. 050 467 5923

Julkaisukoordinaattori Kaisa Varis
kaisa.varis@karelia.fi