Ikäystävällinen yritys tarjoaa tuolin ikäihmiselle

Tuula Kukkonen

Aikanaan nuorten perheiden asuttama Withington eteläisessä Manchesterissa on asukkaidensa myötä ikääntynyt: katukuvassa näkyy runsaasti ikäihmisiä – ja yritysten ikkunoissa ikäystävällisyydestä kertovia kukkatarroja. Mistä tarrat tulevat ja mistä ne kertovat?

Ikäihmisten liikkuminen voi olla pienestä kiinni

Kukkasten takaa löytyy alueella toimiva Southway Housing Trust, voittoa tavoittelematon 6 000 asuntoa omistava paikallinen asuntoyhtiö. Yhtiön strategiassa huomioidaan asiakkaiden osallisuus, ikäystävällisyys sekä digitaalinen saavutettavuus. Vuonna 2012 tunnistettiin, että ikäihmiset jäävät herkästi neljän seinän sisälle koteihinsa. Yksi syy tähän oli se, että kodin ja asuinalueen keskustan välinen matka oli liian pitkä käveltäväksi, kun kotiin piti vielä jaksaa palatakin.

Withingtonissa käynnistettiin Take a Seat -kampanja (”ota tuoli ja istu alas”), jonka keskeinen idea on yksinkertaisuudessaan kaunis: paikalliset yritykset tarjoavat ikäihmisille tuolin levähtämistä varten. Lisäksi yritys voi tarjota istahtajalle lasin vettä ja mahdollisuuden käyttää wc:tä. Alueen ikäystävällisistä yrityksistä on tehty kartta, ja ikäihmiset tunnistavat tuolin tarjoavan yrityksen kukkatarrasta.

Tuolin tarjoamisessa ei ole kyse vain istahtamisesta: Samalla käynnistyy kuulumisten vaihto, josta ilahtuvat sekä ikäihmiset että yrittäjät. Kauppias kertoo, että ”on mukavaa, että täällä on tuoleja, niin että ikäihmiset voivat tulla levähtämään. Minulla on kaksi tuolia ja niitä käytetään joka päivä. Joskus täällä on niin paljon puhetta ja naurua, että tuntuu kuin täällä olisi juhlat!”

Ikäystävällisyyden pienet askeleet

Suutarin tarjoamassa tuolissa on mukava levähtää. Kuva: Tuula Kukkonen.

Take a seat -kampanjan tavoitteena on herättää ikäihmisten luottamus siihen, että asuinalueen palvelut ovat saavutettavissa ja tarjota ikäihmisille hyvä kokemus yrityksessä käymisestä. Tarkoituksena on varmistaa, että paikalliset yritykset saavat opastusta ikäystävällisyyden parantamisesta pienin askelin. Tasainen lattia, hyvä valaistus, turvalliset portaat, kohtuullinen musiikin volyymi ja tuotteiden helppo saavutettavuus ovat konkreettisia ja usein kohtuuhintaisia toimenpiteitä.

Yrityksiä kannustetaan myös tarjoamaan ikäihmisille räätälöityjä tuotteita tai palveluja (esimerkiksi pienempiä ruoka-annoksia ravintoloissa) sekä alennuksia ja erikoistarjouksia. Opasteiden, painettujen materiaalien ja verkkosivujen selkeyteen kiinnitetään huomiota, ja asiakaspalveluhenkilöstöltä toivotaan kärsivällisyyttä ja avuliaisuutta kohdattaessa hämmentyneitä tai unohtelevia asiakkaita.

Asiakaslähtöinen kehittäminen on myös alueella läsnä: yritysten toivotaan keskustelevan vanhempien asiakkaiden kanssa ja kysymään mielipiteitä yrityksen ikäystävällisyydestä ja sen kehittämistarpeista. Asiakkaiden näkemykset ja ikäystävällisyyden tarkistuslista antavat hyvää osviittaa muutostarpeista.

Tuula Kukkonen
yliopettaja
Karelia-ammattikorkeakoulu