Ikäystävällisyys edellyttää moninaista osaamista

Tuula Kukkonen

Tässä IkäNYT!-verkkolehden numerossa tulee jälleen näkyväksi se, että ikäystävällisyys koskettaa koko elämää, kaikkia elämänalueita.  Muistisairaiden ihmisten hyvinvoinnin tukemista tarkastellaan sekä oikeudellisen ennakoinnin käytäntöjen että muistisairaiden kanssa tehtävässä työssä kokeiltujen ei-tietämisen positioiden näkökulmista. Korona-ajan kokemuksia kuvataan ikäihmisten tietotekniikan vertaisohjauksen kautta: Miten koronan myötä yhä vain tärkeämpi vertaisohjaus otti jälleen uuden digiloikan virustilanteen ajettua ihmiset koteihinsa ja pois ryhmäohjauksesta.

Digitalisaatio on keskiössä myös ikääntyneiden toimintakykyä, terveyttä ja terveyden edistämistä tukevan ryhmätoiminnan kehittämisessä: uudessa ryhmätoimintamallissa hyödynnetään kuvapuhelinympäristöä. Omaishoitajan rakasta ja raskastakin roolia arjen kohtaamisten ja palvelujärjestelmän välimaastossa pohditaan rehellisesti ja kriittisesti.

Koulutuksen kehittäminen on myös valokeilassa: pohditaan, kuinka vanhustyöstä saataisiin vetovoimaisempi sosionomi (AMK) -opiskelijoiden keskuudessa – ja kuvataan uuden, yhteiseurooppalaisen maisteri-tason koulutuksen valmistelun ensi askeleita. Jo perinteiseen tapaan mukana on myös lukuvinkkejä: Kaksi kirjaesittelyä, jotka innostavat paneutumaan ikääntymisen kysymyksiin uusista näkökulmista.

Ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen on osa Karelia-ammattikorkeakoulun strategiaa 2020-2030. Aiomme koota, tehdä näkyväksi ja vahvistaa osaamistamme ikäystävällisyyden hyväksi. Strategian toimeenpanovaiheen aluksi pyysimme yhteistyökumppaneilta evästystä tähän työhön. Nyt olemme jäsentämässä tarkempia painopisteitä tulevalle kehittämistyölle, joka tähtää uuden osaamisyhteisön, KAFS:n (Karelia Centre for Age Friendly Society) perustamiseen. Tämä osaamisyhteisö tulee kokoamaan yhteen ikäystävällisyyttä edistävää tutkimus- ja kehittämistoimintaa, koulutusta ja jatkuvan oppimisen palveluja.

Vuodesta 2015 toteutettu Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen YAMK-koulutuksen lisäksi käynnistämme Geronomi (AMK) -koulutuksen vuonna 2022. Erasmus EMMA-hankkeessa kehitettävä englanninkielinen yhteiseurooppalainen maisteri-tason koulutus kansainvälistää koulutustarjontaamme ja tuo uusia tuulia kumppanikorkeakouluistamme Irlannista, Itävallasta, Kreikasta, Portugalista ja Sloveniasta. Gerontologisen ja muistiosaamisen vahvistaminen liittyvät luontevasti näihin koulutuksiin mutta myös laajemmin toimintaamme. Vahvistamme ikäystävällisyyden painoarvoa tutkintoon johtavan koulutuksen opetussuunnitelmissa sekä jatkuvan oppimisen palveluissa. Tavoitteena on laajentaa osaamispohjaa sosiaali- ja terveysalan lisäksi muille aloille – monialaisuus on valttia ikäystävällisen yhteiskunnan kehittämisessä, niin koulutuksessa kuin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa.

 

Teksti: Tuula Kukkonen, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Etusivun kuva:  Fallon Michael / Unsplash