Ikäystävällisyys ja muistiystävällisyys kehittämisen kohteina

Tervetuloa jälleen lukemaan ikäystävällisyyden kehittämiskuulumisia! Karelian IkäNYT!-verkkojulkaisu on saanut uuden kotiosoitteen ja löytyy nyt uudelta ikäosaamisen verkkosivustolta. IkäNYT!-verkkojulkaisu ilmestyy edelleen kaksi kertaa vuodessa. IkäNYT!in kaikki edelliset numerot ovat luettavissa julkaisun arkistosta. Tämä numero on jo kuudetta IkäNYT!-vuosikertaa!

Ikäosaamisen verkkosivustolta löytyy paljon muutakin kuin IkäNYT!. Sivustolla esitellään Kareliassa tehtävää ikäystävällisyyden kehittämistyötä osaamisyhteisöjen, koulutusten ja kehittämishankkeiden näkökulmista. Sivustolta löytyy myös ikäystävällisyyden teemojen asiantuntijoiden yhteystiedot. Sisältöä tuotetaan jatkuvasti, joten seuraathan sivustoa!

Tässä IkäNYT!-numerossa on jälleen esillä monenlaisia ikäystävällisyyden kehittämistoimia. Karelian juhlavuoden kunniaksi maksuttomana tarjottava opintojakso Arkielämän muistiosaaminen on nimensä mukaisesti arkielämän muistiteko. Arja Jämsén kirjoittaa opintojakson kehittämisestä. Opintojaksolle on ollut tilausta:  jo ensimmäiseen toteutukseen ilmoittautui 78 henkilöä. Myös paljon muita kiinnostavia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja löytyy Ikäystävällisyyden osaamissalkusta.

Ikäystävällisyyden osaamisyhteisöjen kehittäminen on käynnistynyt innostuneesti. Tämä ikäihmisiä, työelämän toimijoita, kehittäjiä, opettajia ja opiskelijoita yhteen kokoava toiminta on aluillaan, mutta innostusta ja yhteisiä intressejä on jo löytynyt. Terhi Myller kuvaa artikkelissaan ikäystävällisten elinympäristöjen kehittämiseen keskittyvän osaamisyhteisön käynnistämisvaihetta. Muistiystävällisen yhteiskunnan kehittäminen on yksi Karelian painopisteistä ikäystävällisyyden kehittämistyössä. Myös tässä teemassa on käynnistetty osaamisyhteisötoiminta. Ikä- ja muistiystävällisten elinympäristöjen kehittämisen lähtökohdista tehtyyn tuoreeseen julkaisuun kannattaa tutustua!

Muistiystävällisen yhteiskunnan kehittäminen ei liity vain ikäihmisiin. Työikäisenä muistisairauksiin sairastuneita henkilöitä on yhä enemmän, ja työelämässä tarvitaankin uutta osaamista: kuinka järjestää töitä niin, että työtä voi jatkaa muistisairaudesta huolimatta, kuinka huomioida nämä työkyvyn muutostilanteet johtamisessa ja kuinka työyhteisönä tukea muistisairauteen sairastuneen työtoverin työntekoa. Kareliassa käynnistyneessä Muisti ja työ ‑hankkeessa etsitään näihin kysymyksiin tietoa sekä tutkimuksista että yritysten ja muiden organisaatioiden kokemuksista. Arja Jämsén kirjoittaa artikkelissaan Muisti ja työ ‑hankkeen tavoitteista.

YAMK-opinnäytetyöt kehittävät merkittävällä tavalla työelämän käytäntöjä. YAMK-opiskelijat ovat kokeneita työelämän asiantuntijoita, jotka opinnoissaan syventävät osaamistaan ja kehittävät edelleen työelämän käytäntöjä. Tässä numerossa esitellään kahdessa YAMK-opinnäytetyössä tehdyn kehittämistyön tuloksia. Katja-Maria Nurmen, Hannamari Pölkkysen ja Terhi Myllerin artikkelin aiheena on ikääntyneiden muistikuntoutuksen koordinointi hyvinvointialueilla. Toisessa YAMK-opinnäytetyöhön perustuvassa artikkelissa Mira Koivula, Irina Laatikainen ja Pirjo Vesa käsittelevät sähköisten palvelujen digitukimallin kehittämistä ikäihmisten näkökulmasta.

Arja Jämsénin kirjoittamat kirjaesittelyt ovat jo vakiintunut ja tärkeä osa IkäNYT!-kokonaisuutta. Tällä kertaa esittelyssä on teos ”Babuškoja, teräsvaareja ja digisenioreita”, jossa tarkastellaan muuttuvaa vanhuutta Suomessa ja Venäjällä.

Inspiroivia lukuelämäyksiä toivottaen!

Tuula Kukkonen, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Artikkelikuva: Darya Tryfanava palvelusta Unsplash