Muistiosaamista kaikelle kansalle

Keväällä 2022 Karelia-ammattikorkeakoulu toteutti uuden Arkielämän muistiosaaminen ‑opintojakson avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Sen laajuus on kaksi opintopistettä, ja se on tarkoitettu kaikille muistista ja muistin pulmista kiinnostuneelle. Jakso ei edellytä aikaisempaa muistiosaamista eikä sosiaali- ja terveydenhuollon opintoja. Se toteutetaan kokonaan verkko-opintoina.

Muistiosaamisesta eväitä arkeen

Opintojakson tavoitteena on herättää kiinnostusta muistiin ja arjen muistipulmiin, joita kohtaamme yleisesti niin perhepiirissä, työyhteisössä kuin naapurustossakin. Muistipulmien tunnistaminen, ymmärtäminen ja omien asenteiden pohtiminen ovat jo iso askel kohti muistiosaamista. Avun ja tuen lähteille löytäminen vie eteenpäin. Tavoitteena on, että opintojaksolle osallistuva saa virikettä ajatteluunsa ja oppii soveltamaan osaamistaan erilaisissa arjen tilanteissa ja kohtaamisissa.

Opintojaksolle ilmoittautui nopeasta toteutuksesta ja lyhyestä ilmoittautumisajasta huolimatta kaikkiaan 78 osallistujaa, yksi mies ja 77 naista. Vajaa puolet on kotoisin Pohjois-Karjalasta.

Muistiosaamisen opiskelijat näyttävät olevan ikäjakaumaltaan omaa luokkaansa. Aihe kiinnostaa erityisesti varttuneempaa väkeä. Muistiosaamisen ensimmäisellä toteutuskerralla opiskelijoista 19 prosenttia on yli 60-vuotiaita ja 50–59-vuotiaitakin 24 prosenttia. Karelian avoimen ammattikorkeakoulun tilastojen mukaan vuonna 2021 kaikista avoimen opiskelijoista oli vain 4 prosenttia yli 60-vuotiaita.

Opintojakson sisällöissä on aiheeseen liittyviä tehtäviä: lue, kuuntele, katsele, pohdi ja toimi. Sen lisäksi on tarjolla oheiskirjallisuutta, verkkolinkkejä ja videoklippejä. Jatkossa toteutusta ja sisältöjä muokataan saadun palautteen perusteella.

Ikä- ja muistiystävällisyysosaamista tarjolla myös syksyllä 2022

Opintojakso ei tee kenestäkään muistiosaamisen erityisasiantuntijaa, mutta hyvä alku se voi olla. Asiasta enemmän kiinnostuneille on tarjolla jatko-opintoja muun muassa ikäystävällisyyden osaamissalkusta jonne on koottu Karelian avoimen ammattikorkeakoulun ikäosaamiseen liittyvä koulutustarjonta. Opintoihin voi osallistua kuka tahansa iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

Karelia-ammattikorkeakoulun 30-vuotisjuhkavuoden kunniaksi arkielämän muistiosaamisen opintojakso tarjottiin maksutta. Muistiosaaminen on osa Karelian strategiaan sisältyvää ikäystävällisyyden mallimaakunnan kehittämistä. Seuraavan kerran opintojakso toteutetaan syksyllä 2022.


Kirjoittaja:

Arja Jämsén, projektiasiantuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelian osaajapoolin jäsen

Artikkelikuva: cottonbro palvelusta Pexels