Ikäystävällisyyden monet kasvot

Tämä IkäNYT!-verkkolehden numero ilmestyy marraskuussa 2023, jolloin ollaan päättämässä Karelian hallinnoimaa EAFS (RDI Excellence in Creating Age Friendly Society in Remote Areas) ‑hanketta. Hanke sai rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä Karelian profiloitumisen vahvistamiseen ikäystävällisyyden osaamisyhteisön (KAFS – Karelia Centre for Age-friendly Society) perustamiseen. Tässä numerossa onkin useita artikkeleita ikäystävällisyyden osaamisyhteisön kehittämisestä ja pilotoinneista. Ensimmäisenä artikkelina numerossa on tiivis yhteenveto EAFS-hankkeen toiminnasta ja tuloksista työpaketeittain. Osaamisyhteisön toimintamallin ja verkossa toimivan osaamisyhteisön lisäksi  pääsemme kurkistamaan ikäystävällisen elinympäristön sekä muistiystävällisen yhteiskunnan kehittämiseen osaamisyhteisöpiloteissa. Myös muistiystävällisestä Kaivannonpuistosta saamme terveisiä.

Ikäystävällisyyttä katsotaan myös kulttuurihyvinvoinnin näkökulmasta: miten ikämiehet toimivat ja osallistuvat. Lisäksi saamme terveisiä Itävallasta, intensiiviopintojaksolta – ja esittelyt kahdesta kiinnostavasta kirjasta.

 

Tuula Kukkonen, IkäNYT!:n päätoimittaja, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu