Arkisto: IkäNYT! 1/2018

Iäkkäiden lääkehoidon seulontamittari kotihoitoon

Maarit Dimitrow, Marja Airaksinen, Sirkka-Liisa Kivelä

Säännöllisen kotihoidon piirissä on yhä huonokuntoisempia, monisairaita ja monilääkittyjä iäkkäitä ihmisiä. Kotihoidon ammattihenkilöstö koostuu pääasiassa lähi- ja perushoitajista, jotka tarvitsevat osaamista ja välineitä lääkehoidon ongelmien tunnistamiseksi. Tässä artikkelissa esitellään kotihoitoon kehitetty luotettavaksi todettu lääkehoidon riskien seulontamittari. Lue lisää…

Miten varmistetaan muistisairaan oikeus kotiin?

Merja Mäkisalo-Ropponen

Muistiliiton toimintasuunnitelmassa liiton päämääräksi on asetettu Muistiystävällinen Suomi. Sen saavuttamiseksi Muistiliitto ja sen 44 paikallisyhdistystä tekevät hartiavoimin työtä. Muistiystävällistä Suomea rakennetaan kunnissa ja sen paikallisesta toteutumisesta vastaavat kuntapäättäjät. Muistiystävällisyyteen kuuluu ympäristön esteettömyys ja palvelujen saavutettavuus niin, Lue lisää…

Entäs jos molemmilla puolisoilla on muistisairaus?

Harriet Finne-Soveri

Pitkäikäisyys tuo mukanaan kaikenlaista hyvää. Se tuo myös haasteita. Miesten lisääntynyt elinodote lupailee, että miespuolisen puolison tai veljen saa pitää yhä kauemmin. Sama elinodote enteilee, että ikääntyneillä ihmisillä yleiset sairaudet entisestään yleistyvät. Lue lisää…

Ikäihmisten kotona asumiseen uutta tukea

Siun sotessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omais- ja perhehoitoa. AVOT, Pohjois-Karjalan I&O –hanke, tukee vilkasta kehittämistyötä. Tutustu kiinnostaviin avauksiin: Yhden hoitajan ensihoitoyksikköön, lääkehoidon arviointiin kotihoidossa sekä Miun aktiiviseen arkeen.
Yhden hoitajan ensihoitoyksikkö kokeilussa Siun sotessa
Jouni Gerres, Lue lisää…

Kriteerit kunnan ikäystävällisyyden arviointiin

Arja Jämsén & Tuula Kukkonen

Kunnan tai kaupungin ikäystävällisyyttä on nyt mahdollista lähteä kohentamaan konkreettisten arviointikriteerien avulla. Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt ikäystävällisen kaupungin osa-alueet (WHO 2007b). Näihin perustuva Ikäystävällisen kunnan arviointilomake (2007) on saatavilla myös suomenkielisenä. Lue lisää…

Empowerment of older adults

Ulrika Häggström, Susanne Jungerstam & Annika Wentjärvi

The Novia University of Applied Sciences is partner of the SEMPRE project, which aims at providing social service providers in rural areas with better tools and solutions for service innovation in the Baltic Sea Region. Lue lisää…

Ikäasumisen suunnittelun asiakaslähtöiset virtuaaliratkaisut

Johanna Krohns & Kaisa Juvonen

Asumisen, asuinympäristöjen ja palvelujen suunnittelussa haasteena on asukkaiden ja sidosryhmien kuuleminen. Miten saamme kaikki asiakkaat, ammattilaiset ja sidosryhmien jäsenet saman pöydän ääreen, ja onko se edes mahdollista? Kuinka arkkitehtien rakennuspiirrokset ja suunnitelmat saadaan avautumaan kaikille? Lue lisää…

Työelämäjakso auttaa kehittämään ikääntyvien hoitotyön opetusta

Virpi Maijala

Ammattikorkeakouluilla on tärkeä rooli sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa, koska ne kouluttavat suurimman osan työvoimasta. Suomalainen väestö ikääntyy ja esimerkiksi lievästä muistisairaudesta kärsiviä on noin 100 000 ja lievää tiedonkäsittelyn heikkenemistä ilmenee noin 200 000:lla. Lue lisää…