Älä vanhuutta pelkää! – AVOT-kolumneja ikääntymisestä

 Arja Jämsén

Kirjoituskokoelma ”Älä vanhuutta pelkää” kertoo ikääntymisestä monesta eri näkökulmasta.

Kolumnit ovat osa Siun soten AVOT-hankkeen (Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla) viestintää. Alun perin kolumnit julkaistiin sanomalehti Karjalaisessa. Kolumnien tavoitteena on kertoa ikääntymisestä ja vanhuspalvelujen uudistamisesta ihmisläheisesti arjen näkökulmasta.

Kirjoittajat ovat pohjoiskarjalaisia, Siun soten työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita. Kolumneissa pohditaan, mitä kaikkea tulee vastaan, kun askel lyhenee ja pää harmaantuu. Mihin pitäisi osata varautua? Miten olisi mahdollista pysyä oman elämänsä ohjaksissa? Mihin asioihin ylipäänsä pystyy vaikuttamaan? Mistä kaikesta omannäköinen elämä lopulta syntyy?

Entä oikein tosi vanhana ja mahdollisesti kotihoidon asiakkaana, millaisia ovat päiväni silloin? Entä jos sairastun muistisairauteen, miten jatkan hyvää arkea ja juhlaa? Kolumneissa ääneen pääsevät myös omaishoitajat. Esimerkiksi vanhan äidin työssäkäyvä tytär kertoo arjestaan.

Tavoitteena on valottaa ikääntymiseen liittyviä mahdollisuuksia sekä romuttaa ikääntymiseen liittyviä tabuja ja surkeuskuvia. Halutaan kääntää ikäkatsetta ja -asenteita piirun verran valoisampaan suuntaan. Ikääntyminen on moninaista, ja meitä on moneksi. Ikääntyvät ovat eri-ikäisiä (!) ja erikuntoisia. He kuuluvat eri sukupolviin, ja heillä on keskenään erilaisia elämänkulkuja ja -kokemuksia. Ikäihmisten toiveet ja tarpeet ovat osittain yhteisiä, mutta osittain aivan erilaisia. Yhteistä lienee ainakin se, että ikäihmiset haluavat vaikuttaa ja osallistua elämän menoon.

Kirjoitusten toivotaan antavan näkyä ja uskoa tulevaisuuteen kaikille meille ikääntyville, omaistaan hoivaaville, vapaaehtoisina toimiville, vanhustyössä ahkeroiville ja tulevaisuuden suuntia puntaroiville päättäjille.

Siun soten AVOT-hanke (2016–2018) oli osa hallituksen koti- ja omaishoidon uudistamisen kärkihanketta.

Julkaisu:
Arja Jämsén (toim.): Älä vanhuutta pelkää – AVOT-kolumneja. Siun soten julkaisuja 1/2018.

 

Arja Jämsén, tietokirjailija
Tekstityö ja konsultaatio Arja Jämsén, Joensuu