Arkisto: IkäNYT! 1/2019

Ikäystävälliseen Suomeen

Tuula Kukkonen

IkäNYT!-verkkojulkaisun kolmas julkaisuvuosi käynnistyy tällä helmikuun numerolla. IkäNYT! on siis saavuttanut ehtiväisen taaperon iän, jossa ollaan avoimen kiinnostuneita ympäröivästä todellisuudesta, innokkaita kokeilemaan ja pontevia tekemään asioita. Tämä kiinnostus, kokeilunhalu ja tekemisen innokkuus ovat juuri nyt erittäin ajankohtaisia, Lue lisää…

FINGER-toimintamalli osaksi ikääntyvien terveydenedistämistyötä

Jenni Kulmala, Tiia Ngandu, Jenni Lehtisalo, Miia Kivipelto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimassa FINGER-tutkimuksessa osoitettiin, että tehokas elintapaohjelma parantaa ikääntyvien muisti- ja ajattelutoimintoja. Ohjelma sisälsi liikuntaharjoittelua, kognitiivista harjoittelua, ravitsemusohjausta ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden hallintaa. Lue lisää…

Innovointia ja ideointia – teknologia ikäihmisen arjessa

Sari Arolaakso & Janne Hirvonen

Teknologia-avusteisia palveluita kehitetään jatkuvasti, ja niistä toivotaan apua ikäihmisten arjessa selviytymiseen. Kehittämistyö edellyttää monialaista osaamista, ja teknologian käyttöönotto muuttaa sote-palveluissa toimivien ammattilaisten työtä. Ammattiin valmistuvien on hyvä päästä tutustumaan ikäihmisten arjesta selviytymistä tukevaan teknologiaan jo opintojen aikana. Lue lisää…

Green Care -hankkeen pilotit ikääntyneille toteutettiin maatilalla

Katri Palpatzis

Green Care GREEN KARELIA –hankkeessa (1.2.2017-31.1.2019) toteutettiin palvelupilotteja ikäihmisille. Suomessa Green Care tarkoittaa tavoitteellisia luontolähtöisiä menetelmiä, joilla pyritään ylläpitämään sekä lisäämään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua (Green Care Finland 2019; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019). Lue lisää…

Digiä ja sisältöä päiviin terveyskeskuksen vuodeosastolla

Jenni Rönkkö, Susanne Hämäläinen, Kaija Tikkanen, Jaana Hämäläinen

Artikkelissa kuvataan kehittämistoimenpiteitä, joita toteutettiin Lapinlahden terveyskeskuksen vuodeosastolla vuosina 2016-2018. Lapinlahden kunta toimi pilottikuntana Pohjois-Savon Digisote-hankkeessa. Vuodeosastolla otettiin käyttöön etävastaanottopalvelu, evankelis-luterilaisen seurakunnan ohjelmat live-videona, Kuopion konservatorion etämusiikkijumpat kerran viikossa, Lue lisää…

Iäkkäiden hoidon opetus moniammatillisessa suurryhmäsimulaatiossa

Marja Silén-Lipponen, Miia Tiihonen, Taru Kekoni, Terhi Saaranen

Moniammatillinen simulaatio tarjoaa mahdollisuuden harjoitella todellista elämää muistuttavia oppimistilanteita havainnollisesti ja aidon tuntuisesti. Vaikka moniammatilliset simulaatiot lisäävät opiskelijoiden ymmärrystä työryhmän toiminnasta ja edistävät heidän ammatillista oppimistaan monipuolisesti, Lue lisää…

Erikoistumiskoulutuksella teknologista osaamista kotihoitoon

Riitta Turjamaa, Marja Äijö, Aija Hietanen

Erikoistumiskoulutus nykyteknologian hyväksikäytöstä ikäihmisten kotihoidossa (KOTEK-ERKO) -hankkeen keskeisenä tavoitteena vuosina 2017–2019 on suunnitella ammattikorkeakoulutasoinen erikoistumiskoulutus, jonka avulla voidaan tuottaa valtakunnallisesti tietoa ja osaamista kotihoidon toimintakenttään. Hankkeen avulla tuotetaan uutta tietoa erilaisista terveysteknologisista ja digitaalisista ratkaisuista kotihoidon toimintaympäristössä yhteistyössä työelämätoimijoiden kanssa. Lue lisää…

Älä vanhuutta pelkää! – AVOT-kolumneja ikääntymisestä

 Arja Jämsén

Kirjoituskokoelma ”Älä vanhuutta pelkää” kertoo ikääntymisestä monesta eri näkökulmasta.
Kolumnit ovat osa Siun soten AVOT-hankkeen (Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla) viestintää. Alun perin kolumnit julkaistiin sanomalehti Karjalaisessa. Kolumnien tavoitteena on kertoa ikääntymisestä ja vanhuspalvelujen uudistamisesta ihmisläheisesti arjen näkökulmasta. Lue lisää…

Uutta osaamista ikääntyneiden kanssa työskentelyyn

Marjut Arola & Tuula Kukkonen

Tuore teos Older People: Improving Health and Social Care (Dijkman, Mikkonen & Roodbol 2018) avaa ikääntyneiden parissa tehtävässä työssä tarvittavaa osaamista ja ammattilaisten erilaisia rooleja.
Teoksessa kuvataan CanMED-roolimalliin (Royal College of Physicians and Surgeons in Canada 1996) pohjautuen erilaisia teorioita ja työmenetelmiä, Lue lisää…