Uutta osaamista ikääntyneiden kanssa työskentelyyn

Marjut Arola & Tuula Kukkonen

Tuore teos Older People: Improving Health and Social Care (Dijkman, Mikkonen & Roodbol 2018) avaa ikääntyneiden parissa tehtävässä työssä tarvittavaa osaamista ja ammattilaisten erilaisia rooleja.

Teoksessa kuvataan CanMED-roolimalliin (Royal College of Physicians and Surgeons in Canada 1996) pohjautuen erilaisia teorioita ja työmenetelmiä, joilla voidaan vahvistaa monialaisuutta ja asiakaslähtöisyyttä ikääntyneiden parissa tehtävässä sosiaali- ja terveydenhuollon työssä.

Rooleiksi on jäsennetty seuraavat: Asiantuntija, vuorovaikutuksen osaaja, yhteistyössä toimija, organisoija, hyvinvoinnin edistäjä, kehittäjä sekä vastuullinen ammattilainen (kuvio 1). Roolien kirjo kuvastaa työn moninaisuutta: yksilötyön lisäksi tarvitaan laaja-alaista toimintaa yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Allekirjoittaneet ovat kirjoittaneet teokseen roolia organisoija käsittelevän luvun.

Kuvio 1. CanMeds-viitekehys modifioitu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille (Dijkman, Roodbol, Aho, Achtschin-Stieger, Andruszkiewicz, Coffey, Felsmann, Klein, Mikkonen, Oleksiw, Schoofs, Soares & Sourtzi 2016)

Teos tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille uutta tietoa ikääntyneiden parissa tehtävässä asiakastyössä vaadittavasta osaamisesta. Se avaa näkökulmia ikääntyvään eurooppalaiseen yhteiskuntaan ja väestön ikääntymisen vaikutuksista hoitoon ja palveluihin. Tavoitteena on muuttaa ikääntyneisiin liittyviä asenteita ja edistää sitä kautta asiakkaiden saamaan parempaa hoitoa. Teos antaa äänen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille käsittelemällä osaamista ja ammatillista kehittymistä ammattilaisten eri rooleissa.  Kirjan kirjoittajina on laaja joukko sosiaali- ja terveysalan opettajia, tutkijoita, kehittäjiä ja asiantuntijoita eri puolilta Eurooppaa. Kirja on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, opiskelijoille, opettajille ja ikäihmisten palveluiden kehittämisestä kiinnostuneille lukijoille. Sitä voidaan hyödyntää laajasti korkeakouluopetuksessa, opetussuunnitelmien kehittämisessä ja koulutuksen arvioinnissa.

Teos perustuu Ellan (European Later Life Active Network) –hankkeessa tuotettuun eurooppalaisen ydinosaamisen viitekehykseen (ECCF).

Ellan-hankkeessa ikääntyneiden parissa tehtävää työtä kehitti yhteensä 26 korkeakoulua 25 Euroopan maasta. Hanketta hallinnoi Savonia-ammattikorkeakoulu. Karelia-ammattikorkeakoulusta hankkeessa toimi yliopettaja Marjut Arola.

Lähteet

Dijkman, B., Mikkonen, I. & Roodbol, P. (eds.) 2018. Older People: Improving Health and Social Care. Focus on the European Core Competeces Framework. Springer. https://www.springer.com/us/book/9783319976099 6.2.2019.

Dijkman, B., Roodbol, P., Aho, J., Achtschin-Stieger, S., Andruszkiewicz, A., Coffey, A., Felsmann, M., Klein, R., Mikkonen, I., Oleksiw, K., Schoofs, G., Soares, C. & Sourtzi, P. 2016. European Core Competences Framework for Health and Social Care Professionals Working with Older People. http://ellan.savonia.fi/. 6.2.2019.

Royal College of Physicians and Surgeons in Canada 1996 (päivitetty 2005, 2015). CanMEDS: Better standards, better physicians, better care. http://www.royalcollege.ca/rcsite/canmeds/canmeds-framework-e . 6.2.2019.

 

 

Marjut Arola, yliopettaja,
Tuula Kukkonen, yliopettaja
Karelia-ammattikorkeakoulu