Ikäystävällisyys on ajankohtaista juuri nyt

Arja Jämsén & Tuula Kukkonen

Ikäystävällisyys tuo ikääntymisen ilmiöt esille voimavarakeskeisesti ja myönteisesti. On tärkeää kehittää yhteiskunnasta ikäystävällistä, jotta ikääntyvät ja ikäihmiset voivat toimia aktiivisesti, osallistua ja vaikuttaa.

Ikäystävällisyydellä vahvistetaan aktiivisen ikääntymisen edellytyksiä. Ikäystävällisyys on konkreettisia tekoja, mutta samalla kyse on myös asenteista ja arvoista, yhteiskunnallisesta ilmapiiristä.

Ikäystävälliseen yhteiskuntaan kuuluvat ikäystävälliset yhteisöt ja alueet, kunnat ja yritykset. Ikääntyminen näkyy kaikkialla yhteiskunnassa, joten ikäystävällisyyttäkään ei voi rajata pois miltään elämänalueelta.

Helmikuussa 2020 Karelian julkaisusarjassa on ilmestynyt kolme uutta julkaisua ikäystävällisyydestä. Näissä julkaisuissa ikäystävällisyyttä jäsennetään sekä teoreettisesti että konkreettisten esimerkkien kautta.

Uusi julkaisu: Ikäystävällinen yhteiskunta tukee aktiivista ikääntymistä

Uunituoreessa julkaisussa Ikäystävällinen yhteiskunta tukee aktiivista ikääntymistä paneudutaan ikäystävällisyyden perusteisiin erityisesti aktiivisen ikääntymisen näkökulmasta. Aktiivinen ikääntyminen on aktiivisuutta kaikilla elämän alueilla ja yhteiskunnan sektoreilla. Yhteiskunnallisen ja yhteisöllisen luonteensa vuoksi aktiivisen ikääntymisen mahdollistaminen edellyttää muutoksia myös ikääntymisen konteksteissa ja rakenteissa. Ikäystävällisyys-ajattelu kääntää tarkastelun yksilöstä ja yksilön suoriutumisesta kohti yhteiskunnan yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia ratkaisuja ja rakenteitaYhtenä ikäystävällisyyden kontekstina tarkastellaan ikäystävällistä yritystä. Julkaisu on tuotettu myös englanninkielisenä (Age-Friendly Society Supports Active Ageing)

Uusi julkaisu: Kohti ikäystävällistä Pohjois-Karjalaa

Pohjois-Karjala on maakuntana sitoutunut ikäystävällisyyden vahvistamiseen. Pohjoiskarjalaiset toimijat ovat pohtineet ikäystävällisiä tekoja sanomalehti Karjalaisen kolumnisarjassa. Nämä Karjalaisessa julkaistut kolumnit on koottu tuoreeseen julkaisuun Kohti ikäystävällistä Pohjois-Karjalaa

Kirjoitusten lähtökohtana on väestön ikääntyminen, joka vaikuttaa monella tavalla koko yhteiskuntaan, haluttiin tai ei. Kirjoitukset kuvaavat ikäystävällistä yhteiskuntaa eri näkökulmista. Samalla arvioidaan sitä, miten ikäystävällisen yhteiskunnan rakenteet tukevat aktiivista ikääntymistä ja edesauttavat hyvää vanhenemista. Tämän päivän ja huomisen ikäihmiset kun haluavat elää aktiivista, omannäköistä elämää ja osallistua maailmanmenoon.

Teksteissä valotetaan ikäystävällisyyden moniulotteista käsitettä. Liikenteen, rakennusten ja muun fyysisen ympäristön ikävällisyys ovat aktiivisen elämän perusasioita. Millainen on esimerkiksi ikäystävällinen kaupunkikeskusta, joka on kaikille hyvä ja turvallinen? Ikäystävällisyyttä ovat esimerkiksi ikärajattomat tapahtumat ja tilaisuudet. Rock-festivaalit ja mummodiskot riemastuttavat iästä riippumatta.

 

Arja Jämsén, tietokirjailija
Tuula Kukkonen, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu