Arkisto: IkäNYT! 1/2020

Ikäystävällisyys on ajankohtaista juuri nyt

Arja Jämsén & Tuula Kukkonen

Ikäystävällisyys tuo ikääntymisen ilmiöt esille voimavarakeskeisesti ja myönteisesti. On tärkeää kehittää yhteiskunnasta ikäystävällistä, jotta ikääntyvät ja ikäihmiset voivat toimia aktiivisesti, osallistua ja vaikuttaa.
Ikäystävällisyydellä vahvistetaan aktiivisen ikääntymisen edellytyksiä. Lue lisää…

Muistisairaan perhe tarvitsee tukea

Tarja Parviainen & Leena Knuuttila

Muistisairaudet koskettavat monia muitakin kuin sairastunutta itseään. Muistisairauksien tunnistaminen on parantunut, mutta jo tutkimusvaihe voi olla itselle ja lähipiirille raskas. Muistisairauteen voi sairastua myös työikäisenä. Tarkkoja lukumääriä ei ole tiedossa, Lue lisää…

Muistisairaiden ihmisten elämänmakuinen arki

Sini Eloranta & Susanna Mört

Muistisairas ihminen on psyykkisesti, sosiaalisesti ja fyysisesti erityisen haavoittuva. Muistisairauden edetessä sairastuneet tarvitsevat asianmukaista hoitoa. Tarvitsemme rohkeutta etsiä uudenlaisia elämänmakuisia ympärivuorokautisen hoidon toteuttamisen ratkaisuja muistisairaiden ihmisten elämänlaadun turvaamiseksi. Lue lisää…

Yritysten kannattaa huomioida paremmin ikääntyvät asiakkaansa

Risto Salminen

Kun yritykset suunnittelevat markkinointiaan tai yleisemmin liiketoimintansa kehittämistä, on mielessä kovin usein tilanteita, joissa halutaan vastata trendikkäiden nuorten tai nuorten aikuisten elämäntilanteista nouseviin tarpeisiin. On toki tärkeää huomioida asiakkaat, jotka ovat muovaamassa elinikäistä kuluttajuuttaan, Lue lisää…

Yhteissimulaatio yhtenäistää ikääntyvien hoitotyön opetusta

Johanna Kero, Katri Hemminki, Virpi Salo, Sini-Charlotta Kamberg

Suuri osa sairaanhoitajaopiskelijoista on kiinnostunut akuuttihoitotyöstä ikääntyneiden hoitotyötä useammin. Ammattikorkeakoulujen väillä on eroja Gerontologisen hoitotyön opintojaksojen opintopistemäärissä, mutta sisällöt ovat lähes identtiset. Seinäjoen ja Satakunnan ammattikorkeakoulut halusivat kehittää gerontologisen hoitotyön opetusta ja lisätä ikääntyvien hoitotyön kiinnostavuutta gerontologisen hoitotyön opintojaksolla. Lue lisää…

Ensihoidon ja perhehoidon yhteistyöllä tukea ikäihmisten arkeen

Katri Tuulensola & Kari Törrönen

Perhehoito on inhimillisen ja turvallisen kodin sekä hoivan tarjoava asumisen vaihtoehto ikäihmiselle. Kehitimme Karelian Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen YAMK-koulutuksen opinnäytetyössämme kiireettömän hoidon tarpeen arvioinnin toimintamallin ikäihmisten perhehoitoon. Kehittämistehtävä oli jatkoa Siun soten AVOT-hankkeessa (Arvokasta vanhenemista omatoimisuutta tukemalla) tehdylle kehittämistyölle. Lue lisää…

Green Care gerontologisena kuntoutumismallina

Pauliina Heiskanen

Puhuttaessa gerontologisesta kuntoutuksesta yhteiskunnassamme tulisi ammattilaisiin ja instituutioon viittaavien sanojen kuntoutus ja kuntouttaminen sijaan käyttää ikäihmisen toimijuutta ilmaisevia käsitteitä kuntoutuminen ja kuntoutuja (Suhonen 2014, 86). Kuntoutuminen ja kuntoutuja käsitteiden juurruttaminen sekä niiden suuntainen toimintatapojen uudistaminen mahdollistavat siirtymisen objektivoivasta kuntouttamisesta kuntoutujaa subjektivoivaan kuntoutumiseen sekä uudenlaisen dialogista ohjausta korostavan asiantuntijuuden syntymisen. Lue lisää…