Viiden sormen ohjeet aivoterveyteen

Muistisairaudet ja terveellinen elämä ovat lähes päivittäin lehtien otsikoissa. Jutuissa annetaan sen seitsemän vinkkiä, joilla estät muistisairauden tai luetellaan kuusi pahinta riskitekijää. Informaatiotulvasta huolimatta ihmiset taitavat kuitenkin sisäistää aivoterveyden salat huonosti. Lehtijutut enemmänkin ehkä pelottavat kuin motivoivat omakohtaiseen aivoterveyden edistämiseen.

Finger-tutkimus ja uraauurtava elämäntapaohjelma

Miia Kivipellon ja Mai-Lis Helléniuksen tietoteos ”Aivoterveys” sen sijaan avaa aivojen ja muistin toimintaa sekä aivoterveyden kytkentöjä selkeästi ja kiinnostavasti. Tekijät ovat lääkäreitä ja professoreita Karoliinisessa instituutissa Tukholmassa. Kivipelto on myös Itä-Suomen yliopiston professori ja maailman huippuja alallaan.

Aivoterveys-kirja perustuu tutkittuun tietoon ja on ilmestynyt alun perin ruotsiksi. Teoksen ja kirjoittajien tutkimustausta ei kuitenkaan tee kirjasta vaikeasti ymmärrettävää. Päinvastoin tutkimusperusteisuus vahvistaa luotettavuutta ja lisää lukijan mielenkiintoa. Kirja perustuu laajaan uraauurtavaan Finger-tutkimukseen, jonka tulokset ovat levinneet ympäri maailman.

Tosiasia on, ettei muistisairauksiin ole vielä toistaiseksi parantavaa hoitoa. On kuitenkin lohdullista, että Finger-tutkimuksen mukaan sairauksien riskiä voi itse kukin elämäntapavalinnoillaan pienentää. Kirjassa korostetaan myös, ettei koskaan ole liian myöhäistä aloittaa aivoterveellisiä muutoksia elämässään.

Viidellä ohjeella aivoterveelliseen arkeen

Mitkä sitten ovat ne Finger-tutkimuksen ja elämäntapaohjelman ”viisi sormea”, joista aivoterveyden edistäminen ja muistisairauksien riskien pienentäminen lähtevät? Ne ovat 1) terveellinen ruokavalio, 2) liikunta, 3) aivojumppa ja 4) sosiaalinen aktiivisuus sekä 5) sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden hallinta. Helppo muistisääntö on, että kaikki viisi sormea tarvitaan. Kirjassa puhutaan ”monitekijäisestä elintapainterventiosta”, kyse on monesta eri asiasta.

Ravinnosta, liikunnasta ja elintavoista on maailma tietoa pullollaan. Kirjan mukaan esimerkiksi Ruotsissa ilmestyy yksi keittokirja joka päivä. Tarvitaanko vielä yksi kirja elintapaohjelmineen? Kyllä tarvitaan! Kivipellon ja Helléniuksen Aivoterveys-kirjan ansiona on tutkimusperusteisuuden yhdistäminen arkeen. Tieto ja ohjeet ovat helposti sovellettavia eivätkä karkota lukijaa.

Finger-tutkimus korostaa, että ravinnon ja liikunnan rinnalla elämässä pitää olla merkityksellisyyttä, älyllisiä virikkeitä sekä sosiaalisia suhteita. Yksinäisyyden on todettu olevan yksi muistisairauksien riskitekijöistä, ja sosiaalinen vuorovaikutus puolestaan on suojaava tekijä.

Kirjaa voi suositella varauksetta kaikille, joita hyvä elämä kiinnostaa, ja ketäpä ei kiinnostaisi. Nuorille ja vanhoille, muistisairautta sairastaville ja muillekin, vaikkei sairautta olisikaan. Voisin kuvitella kirjan sopivan monenlaisen ryhmätoiminnan tueksi, olipa kyse liikunta‑, ruoka- tai muusta harrasteporukasta. Kirjassa muuten on myös herkullinen aivoterveellisten reseptien osasto.

Muistiliitto on osallistunut kirjan kustantamiseen, ja muistiyhdistykset kautta maan soveltavat viiden sormen ohjelmaa toiminnassaan.

Kivipelto, M. & Hellénius, M.-L. 2022. Aivoterveys. Alkuteos: Hjärnhälsa. Holm & Holm Books.


Teksti:

Arja Jämsén, tuntiopettaja, projektiasiantuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artikkelikuva: Free Stock photos by Vecteezy