Arkisto: IkäNYT! 1/2023

Miten tukea muistisairauteen sairastuneen työssä jatkamista

Muistisairauteen voi sairastua jo työikäisenä. Työikäisenä sairastuvien hoitoa ja kuntoutusta onkin alettu tutkia aktiivisesti. Työssä jatkamisen ja työpaikkojen näkökulmat ovat toistaiseksi jääneet vähemmälle huomiolle. Muisti ja työ ‑selvityshankkeessa tehtiin katsaus aiheesta tehtyihin tutkimuksiin sekä selvitettiin pohjoiskarjalaisten yritysten kokemuksia ja kehittämistarpeita. Lue lisää…

Osaamisyhteisöt ja tutkimusperustaisuus oppimisen mahdollistajina

Tutkimuskeskusteluissa ja erilaisissa sosiaalisen median puheenvuoroissa on yhä enemmän puheenvuoroja vanhustyön tutkimusperustaisten menetelmien ja käytäntöjen kehittämisestä ja toisaalta myös niiden tarpeista kentällä. Tässä kirjoitelmassa pohdin osaamisyhteisötoimintamallin mahdollisuuksia geronomiopiskelijan tutkimusperustaisten käytäntöjen haltuunottamisessa. Pohdinta perustuu Karelia-ammattikorkeakoulun EAFS-hankkeessa kehitettyyn HYRRÄ-osaamisyhteisötoimintamallin ja 2022 alkaneen Karelian geronomi AMK ‑koulutuksen opetussuunnitelman reflektointiin. Lue lisää…

Valmistaudu urasi viimeiseen vaiheeseen

Moni suunnittelee työuraansa tarkasti, mutta työuran viimeiset vuodet eivät useinkaan sisälly tähän suunnitteluun. Tässä artikkelissa ehdotetaan eri näkökulmia eläköitymisvaiheen suunnitteluun. Mikäli koet olevasi eläkeläisoletettu, tämä artikkeli on sinua varten.
Kävin äskettäin katsomassa Cats-musikaalia ja sain nauttia Grizabellan tunteita herättävästä Memory-kappaleen tulkinnasta. Lue lisää…

Milloin eläkkeelle? — Yksi näkökulma eläköitymiseen

Ammattikorkeakoulut ovat Sivistan jäseniä ja Sivistan työehtosopimuksen mukaan työntekijän työsuhde päättyy ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana työntekijä täyttää eroamisiän, jolleivat työnantaja ja työntekijä sovi työsuhteen jatkamisesta. Eroamisikä on vuonna 1957 ja sitä ennen syntyneillä 68 vuotta, Lue lisää…

Ikäosaamisen YAMK-koulutuksen opetussuunnitelma vastaa ikääntyvän yhteiskunnan kehittämistarpeisiin

Ikäosaamisen YAMK-koulutuksen opetussuunnitelma vastaa ikääntyvän yhteiskunnan kehittämistarpeisiin

Ikäosaamisen YAMK-koulutus aloitettiin Kareliassa vuonna 2015. Koulutuksella vastattiin ikääntymisen ilmiöihin liittyvän osaamisen tarpeisiin, nopeasti ikääntyvän yhteiskunnan toimintojen ja palvelujen kehittämistarpeisiin sekä tarpeeseen kääntää ikääntymistä ja ikäihmisiä koskevaa tarkastelua myönteisempään ja voimavarakeskeisempään suuntaan. Lue lisää…

Uutta ajattelua vanhenemiseen ja vanhuuteen

Vanhuuden ja vanhuustutkimuksen perusteoksesta Gerontologia on ilmestynyt täydellisesti uudistettu painos. Teos lähtee liikkeelle tosiasiasta, että käsityksemme ikääntymisestä ja vanhuudesta ovat suurelta osin auttamatta vanhentuneita ja perustuneet menneiden vuosikymmenten takaiseen tietoon ja ymmärrykseen. Tämän päivän muutoksessa emme pärjää vanhan tiedon varassa. Lue lisää…

Viiden sormen ohjeet aivoterveyteen

Muistisairaudet ja terveellinen elämä ovat lähes päivittäin lehtien otsikoissa. Jutuissa annetaan sen seitsemän vinkkiä, joilla estät muistisairauden tai luetellaan kuusi pahinta riskitekijää. Informaatiotulvasta huolimatta ihmiset taitavat kuitenkin sisäistää aivoterveyden salat huonosti. Lehtijutut enemmänkin ehkä pelottavat kuin motivoivat omakohtaiseen aivoterveyden edistämiseen. Lue lisää…

Ikäihmisten digiosaaminen ja elinikäinen oppiminen

Digitalisaatioon liittyy suuria toiveita, ja sen odotetaan eri tavoin tehostavan yhteiskunnan toimintoja ja ihmisten arkea. Toisaalta digitalisaatioon liittyy uhkaa ja pelkoa syrjäytymisestä sekä yhteiskunnan kahtiajakautumisesta.
Uusinta tutkimusta ja ikäihmisten ääntä
Ikäihmiset näyttäytyvät usein digimaailman häviäjinä. Lue lisää…