Arkisto: IkäNYT! 2/2017

IkäNYT! avaa näköaloja ikääntymisen kysymyksiin

Tervetuloa IkäNYT! -verkkojulkaisun tuoreiden sisältöjen pariin!
Tämä numero on inspiroiva kooste ajankohtaisesta kehittämistyöstä. Esillä ovat niin digitalisaation kiinnostavat sovellukset kuin hallituksen kärkihankkeen, Siun soten hallinnoiman AVOT-hankkeen kehittämiskuulumiset. Tämän kansallisesti merkittävän kehittämistyön lisäksi tarkastellaan myös hollantilaisia kotihoidon kehittämissuuntia. Lue lisää…

Ikääntyvä väestö digiteknologian suuri mahdollisuus

Sirpa Pietikäinen

Tärkeimpien yksityisten ja julkisten palveluiden, tuotteiden ja ympäristöjen tulee olla saavutettavia kaikille. Varmistamalla jokaiselle esteettömän laitteiden käytön ja pääsyn palveluihin kehitämme parempaa ympäristöä ja maailmaa. Tämä on erityisen tärkeä terveysteknologiaa kehitettäessä. Lue lisää…

Virtuaalitodellisuudella elämyksellisiä kokeiluja muistisairaille

Tero Hyttinen & Juuso Ojasalo

Virtuaalitodellisuus (VR) teknologiana on muutaman viime vuoden aikana tullut sovelluskehittäjien työpöydiltä jokaisen kuluttajan saataville. Virtuaalitodellisuus mielletään kuitenkin edelleen peli- ja viihdetarkoitukseen, vaikka teknologia tukisikin melkein mitä tahansa muutakin sisällöntuotantoa. Lue lisää…

Teknologiaa ikäihmisen hyvän arjen osaksi IkäOte-hankkeessa

Päivi Sihvo, Teija Koskela, Jaana Nykänen, Ari Tarkiainen, Janne Krohns, Tuula Kiviniemi, Kaisa Pihlainen, Eija Kärnä

Ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologiat (IkäOTe) -hanke (2017-2018) käynnistettiin etsimään ratkaisuja kotona asuvien ikäihmisten, kotihoidon henkilöstön ja hoitotyön opiskelijoiden kohtaamiin kysymyksiin, Lue lisää…

Arvokasta vanhenemista omatoimisuutta tukemalla

Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla (AVOT) -hanke on osa hallituksen kärkihanketta, jolla kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. AVOT-hankkeen tavoitteena on luoda koko Siun soten alueelle yhteen sovitettu ikäihmisten palvelujen kokonaisuus ja turvata ikäihmisille yhdenvertaiset palvelut kotikunnasta riippumatta. Lue lisää…

Buurtzorg – an innovative model for caring elderly at home

Åsa Rosengren, Jukka Piippo, Ira Jeglinsky-Kankainen, Jukka Surakka

The Dutch home care provider Buurtzorg Nederland has attracted widespread interest for its innovative approach for caring elderly at home. Buurtzorg – meaning ‘neighbourhood care’ – empowers nurses to help their home care clients retain independence and autonomy. Lue lisää…

Innostu ikääntymisestä -osaamiskokonaisuus vanhustyötä kehittämässä

Sirpa Ylönen, Ulla Kekäläinen, Heli Rinnekallio

Innostu ikääntymisestä -osaamiskokonaisuus kehitettiin ESR-rahoitteisessa Työelämälähtöinen avoin korkeakoulutus -hankkeessa (AVOT-hanke), jota koordinoi Turun yliopisto. Hankkeen yksi osa-alue on SOTE-pilotti, jossa ovat mukana Diakonia-ammattikorkeakoulu koordinaattorina ja Itä-Suomen yliopisto sekä Karelia-ammattikorkeakoulu. Lue lisää…

Ikäosaamisen kehittämisen ja johtamisen opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa

Mervi Lätti, Tuula Kukkonen, Liisa Suhonen, Marjut Arola

Siinä missä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä vahvistuvat jo nyt erilaiset sähköiset palvelut, teknologian hyödyntäminen ja robotiikka, niin myös aikuiskoulutuksessa korostuu tarve joustaviin opiskelumahdollisuuksiin. Avoimessa ammattikorkeakoulussa järjestettävät verkko- opinnot ovat sujuva tapa kehittää ja täydentää omaa osaamista. Lue lisää…

Tarkoituksellisuuden tunne ja merkityksellinen arkielämä

Sointu Riekkinen-Tuovinen

Toimin sosiaalityön esimiehenä yliopistollisessa sairaalassa ja kohtaan työssäni eri ikäisiä ja haastavissa tilanteissa olevia asiakkaita/potilaita elämäntilanteissa, joissa elämän tarkoituksellisuuden ja merkityksellisyyden löytäminen voi olla vaikeaa. Valtaosa asiakkaistani on ikäihmisiä ja myös väitöskirjatutkijana työni kohdistuu ikäihmisiin. Lue lisää…

Ikäystävällisyys kääntää ajattelun uusiksi

Arja Jämsén &  Tuula Kukkonen

Ikäystävällisyys on hyvä esimerkki ajattelusta, jossa väestön ikääntymistä ja ikäihmisten määrän kasvua pidetään sysäyksenä uuteen tapaan toimia. Maailmalla ikäystävällisyys ei ole enää vieras asia: ’Ageing friendly’ ja Age-friendly -käsitteet ovat jo tulleet tutuiksi englanninkielisissä materiaaleissa. Lue lisää…