IHKU – ikämiehille hyvinvointia kulttuurista –hanke

IHKU — Ikämiehille hyvinvointia kulttuurista ‑hankkeessa pyritään ikääntyneiden miesten kokeman hyvinvoinnin lisäämiseen kulttuuri- ja taidetoiminnan kautta. Tavoitteenamme on uusien keinojen kehittäminen kulttuurin hyödyntämiseksi siten, että kulttuurin hyvinvointivaikutukset tulisivat osaksi kohderyhmän kokemuksellista hyvinvointia. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat yksin asuvat ja/tai yksinäisyyttä kokevat ikämiehet, joita tavoitetaan erityisesti jalkautuvan työn kautta.

Kulttuurihyvinvointi osaksi kokemuksellista hyvinvointia

Olennaista on tunnistaa ja sanoittaa osallistujien käsityksiä kulttuurista. Mitä kulttuuri oikeastaan tarkoittaa, ja minkälaista toimintaa siihen voi liittyä? Mitä annettavaa kulttuuritoiminnalla voisi olla juuri minulle – ja miten se vaikuttaa minuun? Käsitykset kulttuurista vaikuttavat myös käsitykseen omasta itsestä luovana toimijana. Hankkeen toiminnan kannalta on tärkeää kartoittaa myös mahdollisia kulttuuritoimintaan osallistumisen tai taiteen tekemisen esteitä.

Kohderyhmän kokemuksia kulttuuritoiminnoista sekä heidän käsityksiään omasta hyvinvoinnistaan tavoitellaan osaksi hankkeessa toteutettavaa kulttuurin hyvinvointivaikutusten arviointia, josta vastaa Karelia-ammattikorkeakoulu.

Toimintamuodot

IHKU-hankkeen toiminnan lähtökohtana on jalkautuva, etsivä ikämiestyö. Perustavanlaatuisena hankkeen toimintamuotona ovat viidellä eri alueella kokoontuvat, ikämiehistä koostuvat toiminnalliset Velmu-ryhmät (Joensuun Rantakylä, Eno, Hammaslahti, Kiihtelysvaara, Tuupovaara). Työote on osallistava ja dialoginen, ja toiminnan sisältöä suunnittelevat pääosin osallistujat itse.

Kaksivuotinen (2023–2024) hanke on rahoitettu Sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahasta. Hankkeessa toteutetaan monialaista yhteistyötä useiden eri toimijatahojen kesken. Hanketta koordinoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Osatoteuttajina ovat OSK Pohjois-Karjalan Kansanteatteri (Pokka), Karelia-ammattikorkeakoulu ja Joensuun kaupungin kulttuuripalvelut.

Velmuja vierailulla Karjalan Ruusu ‑moottorisahaveistotapahtumassa Joensuussa, elokuussa ‑23. Kuvaaja: Maria Korkatti

Luovaa toimijuutta

Taiteeseen ja kulttuuriin liittyviä sisältöjä hankkeen toiminnassa ovat esimerkiksi aktiivinen kulttuuritapahtumista vinkkaaminen, niissä yhteisesti vieraileminen, innostaminen, Velmu-toimintaryhmissä toteutetut nk. “kulttuurivartit” sekä ohjatut taidetoiminnot, joissa Velmut ovat itse tekijöinä. Katso oheiselta videolta tunnelmia Velmujen kesäkuussa 2023 järjestämistä iltamista.

Velmuja on pyydetty kokemusasiantuntijoiksi kaupungin kulttuuripalvelujen, kuten kansalaisopiston ja kirjaston toiminnan kehittämiseen. Kokemusasiantuntijoiden avulla hankittu tieto auttaa kulttuuri- ja taidelaitoksia sekä vapaan sivistystyön toimijoita suuntaamaan ja uudistamaan omaa toimintaansa hankalasti tavoitettavan kohderyhmän osalta.

Kiinnostuitko?

Velmujen toiminnasta löytyy kuvamateriaalia Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Facebook-sivulta sekä Pohjois-Karjalan kansanteatteri Pokan Instagram-sivulta.

Lisätietoja: https://www.pksotu.fi/ihku/  


Kirjoittajat: 

Anne Airaksinen, projektiasiantuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Katja Hämäläinen, projektipäällikkö, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Maria Korkatti, kulttuurihyvinvointilähetti, Pohjois-Karjalan kansanteatteri Pokka

Sari Suvanto, kulttuurisihteeri, Joensuun kaupungin kulttuuripalvelut