Arkisto: IkäNYT! 2/2019

Ikäystävällisesti

Tuula Kukkonen

Näkökulman vaihto tekee joskus hyvää. Myös puhetavan muutos vaikuttaa ajatteluun ja toimintaan. Puheessa kuuluvat arvot ja arvostukset, se mitä pidetään tärkeänä ja mihin pyritään. Konstruktivistisesti ajatellen kieli ei rajoitu kuvailemiseen vaan rakentaa todellisuutta. Lue lisää…

Digituki ikääntyneiden apuna

Heli Hänninen, Jukka Mielonen, Noora Talsi, Marko Tanttu

Julkisten palveluiden ulottaminen kustannustehokkaasti kaikkien kuntalaisten ulottuville, myös harvaan asutuilla alueilla, edellyttää digitaalisten palveluiden kehittämistä. Etelä-Savon ikääntyvä väestörakenne asettaa oman haasteensa digitaalisten palveluiden laajamittaiselle hyödyntämiselle, Lue lisää…

Gerontologisia kuntoutumisympäristöjä Itävallassa

Pauliina Heiskanen & Erja Landström

Karelia-ammattikorkeakoulun Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen YAMK-koulutuksen opiskelijat matkustivat hakemaan oppia Itävallasta 30.9-4.10.2019. Pääsimme edistämään kansainvälistä ammatillista kehittymistä useista sosiaali- ja terveysalan näkökulmista.
Aivan kuten Suomessakin, hoitokonseptit perustuvat ikäihmisen kunnioittavaan kohteluun, Lue lisää…

Opiskelijat tutustuivat ikäteknologiaan pakohuonepelissä

Anniina Honkonen & Milla Ylitalo

Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan yksikön hoitotyön koulutusohjelmassa toteutettiin keväällä 2019 pilotti, jossa kahden vuosikurssin opiskelijat suunnittelivat ja testasivat hyvinvointiteknologiaa ja asiakaskohtaamisia yhdistäviä pakopelejä.
Teknologia tukemassa kotona selviytymistä
Ikääntyneellä ihmisellä on oikeus arvokkaaseen ja turvalliseen elämään. Lue lisää…

Muisti- ja ikäystävällisyys yrityksissä

Sarita Vihtonen & Päivi Niinistö-Mäkinen

Muisti- ja ikäystävällinen Etelä-Pohjanmaa -hanke on saanut yli sata eri alojen yrittäjää mukaan kehittämään palvelujaan muisti- ja ikäystävällisiksi. Suomessa tämä on ensimmäinen hanke, jossa eri alojen yrittäjät ovat suorittaneet koulutuksen, Lue lisää…

Muistiradiosta, hyvää päivää

Sarah Laukkanen

Pohjois-Karjalan Muisti ry:n hankkeessa on tänä vuonna syntynyt uusi media, Muistiradio. Kuunneltavana on jo useita kymmeniä muistiin, muistisairauksiin, aivoterveyteen ja muistiystävälliseen yhteiskuntaan liittyviä radiojuttuja.
Muistiradio? Onpa hyvä nimi! Tämä on kommentti, Lue lisää…

Syksyn lukupaketti – viisi kirjaa ikääntymisestä

Arja Jämsén

Syksyn lukupaketissa esitellään viisi kiinnostavaa kirjaa, jotka lähestyvät ikääntymisen kysymyksiä eri näkökulmista. Esillä ovat vanhenemisen kokemukset, eläköitymiseen liittyvät pohdinnat sekä muistisairauksista kertominen lapsille. Tuore oppikirjakin löytyy lukupaketista.
Päivä on tehnyt kierroksensa
Monille, Lue lisää…

Vanhuuteen kannattaa varautua

Arja Jämsén

Vanhuuseläkkeelle siirtymiseen liittyy monia käytännön kysymyksiä. On arvioitava tulevaa toimeentulon tasoa, mihin eläke riittää ja mihin ei. Tai esimerkiksi onko tarpeen vaihtaa asuntoa pienempään tai muuten sopivampaan.
Osa muutoksista liittyy eläkeläisen rooliin, Lue lisää…