Arkisto: IkäNYT! 1/2021

Strateginen ikäystävällisyys

Tuula Kukkonen

Ikäystävällisyys on Karelia 2030 -strategiassa yhtenä tavoitteena: ”Toimimme Pohjois-Karjalan nostamiseksi ikäystävällisyyden sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kärkimaakunnaksi.” Tässä IkäNYT!-verkkojulkaisussa tarkastelemme muutamia ajankohtaisia asioita Karelian ikäystävällisyys-työssä.
Koronakevään kiireet ikäystävällisyysasioissa
Keväällä 2020 korkeakoulujen huomiota vei opetuksen pikainen muuttaminen etätoteutuksiksi ja muidenkin töiden organisointi uusin tavoin, Lue lisää…

Geronomi (AMK) -koulutus vahvistaa Karelian ikäosaamisen kokonaisuutta

Terhi Myller

Geronomi (AMK) -tutkinto antaa valmiudet kokonaisvaltaiseen ja laaja-alaiseen gerontologiseen osaamiseen. Yhteishaku Karelian geronomikoulutukseen on syksyllä 2021. Koulutus alkaa tammikuussa 2022.
Kareliassa on jo vuosia tehty pitkäjänteistä työtä ikäosaamisen parissa. Painopistettä on helppo perustella ja sen puolesta puhua, Lue lisää…

Karelia Age Friendly – Karelia profiloituu luomaan ikäystävällistä yhteiskuntaa

Heli Makkonen, Tuula Kukkonen, Pirjo Vesa

Ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen on yksi Karelia-ammattikorkeakoulun erikoistumisprofiileista. Ikäystävällisyyden vahvistaminen on puolestaan osa sosiaalisesti kestävää kehitystä, jonka yhtenä tavoitteena on kaikkien tasavertainen mahdollisuus hyvinvointiin.
Tavoitteena ikäystävällisyyden kärkimaakunta
Pohjois-Karjalan maakuntastrategian 2040 keskeisenä tavoitteena on vahvistaa maakunnan elinvoimaa ja lisätä asukkaiden hyvinvointia. Lue lisää…

Ikäjohtaminen osaksi strategista henkilöstöjohtamista

Jaana Tolkki

Kerron tässä artikkelissani Karelia-ammattikorkeakoulun (Karelia) ikäjohtamisesta. Olen toiminut Kareliassa henkilöstöpäällikkönä vuodesta 2013 alkaen ja saanut olla keskeisessä roolissa rakentamassa ikäjohtamista organisaatioomme. Kerron aluksi ikäohjelman rakennusprosessista ja sen keskeisistä valinnoista. Esittelen myös lyhyesti Karelian ikäjohtamiseen liittyviä työkaluja. Lue lisää…

EMMA: Eurooppalaisen maisterikoulutuksen kehittäminen vauhdissa

Raija Kuisma, Tuula Kukkonen ja Elina Nevala

Karelia koordinoi eurooppalaista maisteritason koulutuksen kehittämistyötä. Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetussa EMMA-hankkeessa kehitetään yhteiseurooppalainen englanninkielinen täysin verkossa toteutettava koulutusohjelma, Master’s of Active Ageing and Age-friendly Society. Hanke alkoi syksyllä 2020 ja päättyy syksyllä 2023. Lue lisää…

Kansainvälinen yhteistoteutus ikäosaamisen YAMK-tutkinnon opintojaksolla

Terhi Myller

Kansainvälinen yhteistyö ja verkkopedagogiikka toivat yhteen opiskelijoita Itävallasta ja Suomesta, Karelia-ammattikorkeakoulun ikäosaamisen YAMK-koulutuksesta. Ikääntyminen on globaali ilmiö ja sen moniulotteinen ymmärtäminen on tärkeää – tämä usein kuultu toteamus sai vahvistusta Kärntenin ja Karelian opintojaksopilotin päätösverkkoseminaarissa. Lue lisää…

Ikääntyvien huomiointi matkailupalveluissa on eduksi kaikille

Risto Salminen

Useat matkailuyritykset ovat kokeneet palveluidensa olevan kannattavimmillaan silloin, kun ne sopivat kaikenikäisille asiakkaille. Kun palveluja kehitetään ikäystävällisesti, tehdään usein parannuksia, jotka parantavat kaikkien asiakkaiden kokemusta.
On yleistä, että lasten muutettua kotoa monelle aikuiselle pariskunnalle jää enemmän vapaa-aikaa ja rahaa, Lue lisää…

Kirjaesittely : Miltä tuntuu olla muistisairas?

Arja Jämsén

Liisa Seppäsen kirja Muistisairaan maailma on matkakertomus muistisairaan arkeen. Muistisairauteen sairastuneet pääsevät kirjassa itse ääneen. Kukaan muu kuin muistisairauteen sairastunut ei tiedä, miltä muistisairaus tuntuu. Miltä tuntuu, kun epämääräiset oireet saavat diagnoosin, Lue lisää…

Kirjaesittely : Valmennusta eläköityville

Arja Jämsén

Eläkeläisyys on tätä nykyä suomalaisen yhteiskunnan valtavirtaa. Eläkeiän kynnyksellä oleva suhtautuu tulevaan usein sekalaisin tuntein. Eläkeläisyys voi innostaa, epäilyttää tai kauhistuttaa. Eläkeaikaa on saatettu jo odottaa tai se on saattanut koittaa (liian) äkkiä tai jopa tahdonvastaisesti. Lue lisää…