Arkisto: IkäNYT! 2/2021

Näkökulmia ikä- ja muistiystävällisyyteen

Tuula Kukkonen

Tervetuloa IkäNYT!-verkkojulkaisun syysnumeron pariin! Ikä- ja muistiystävällisyyden merkitystä pohditaan sekä artikkeleissa että kirja- ja elokuvaesittelyissä.
Ikäystävällisyyden vahvistaminen edellyttää ymmärrystä siitä, miten ikäihmiset kokevat elämänsä ja elinympäristönsä, ja miten ikäystävällisyyttä tulisi heidän mielestään ihan ensimmäisenä kehittää. Lue lisää…

Matkapäiväkirja aineistonkeruunmatkasta maalle

Terhi Myller

Tässä matkapäiväkirjassa kuvaan osana Kareliassa tehtävään ikäystävällisyyden kehittämistyöhön ja Ikäystävällisten elinympäristöjen taustaselvitykseen liittyvää aineistonkeruumatkaa. Olemme haastatelleet ikäihmisiä eri haastattelijoiden toimesta eri puolilla maakuntaa. Matkat ovat olleet antoisia ja samalla tuoneet näkyväksi sen, Lue lisää…

Eläkeläispariskunta

Muistin maailmasta omin sanoin

Arja Jämsén

”Että on noteerattu, että tämmönenkin ryhmä on.” – Näin lausui eräs pohjoiskarjalainen muistin kokemustoimija vertaishaastattelun jälkeen.
Oma kokemuksen ja osallisuuden merkitys
Muistisairauteen sairastuneen ihmisen kokemuksia ja tunteita on kuvattu ja välitetty tieto- ja kaunokirjallisuudessa sekä elokuvissa. Lue lisää…

Ikääntyneen näkövammaisen henkilön aivoterveyden tukeminen

Jaana Paasonen

Valtakunnallinen Muistiliitto ja sen jäsenjärjestöt tekevät työtä muistiystävällisen Suomen eteen. Muistiystävällisyydellä tarkoitetaan meidän kaikkien aivoterveyden edistämiseen tähtäävää toimintaa sekä mahdollisten muistioireiden tunnistamista jo varhaisessa vaiheessa. Tätä työtä on tehty myös Mikkelin seudun Muisti ry:n hallinnoimassa ja STEAn rahoittamassa Kiikarissa aivoterveys -hankkeessa (2019–2021) huomioiden erityisesti yli 65-vuotiaiden näkövammaisten tiedon ja tuen tarpeet. Lue lisää…

Karelian geronomikoulutuksen ohjaavat arvot

Terhi Myller & Jonna Puustinen

Arvot kuvaavat merkityksellisinä ja tärkeinä pitämiämme asioita. Arvot ohjaavat käyttäytymistämme ja toimintaamme, joskus tiedostamattammekin. Arvoja voidaan siten pitää kaiken toiminnan lähtökohtana. Aina arvot eivät kuitenkaan ole selvärajaisia ja helposti määriteltäviä. Lue lisää…

Vanha nainen

Kirjaesittely: Mitä jos yli 65-vuotiaita ei olisi

Arja Jämsén

Ajatuskoe, millainen olisi millainen olisi maailma ilman yli 65-vuotiaita? Millainen olisi lapsiperheen arki ilman isovanhempia? Keitä olisivat järjestöjen ja yhteisöjen vapaaehtoistoimijat? Entä kulutusmarkkinat tai työelämä ilman yli 65-vuotiaita?
Gerontologin koronavuosi
Marja Jylhä pohtii uutuuskirjassaan ikääntyvää maailmaa, Lue lisää…

Kirjaesittely: Syrjän syvin olemus

Arja Jämsén

Silja Keräsen syrjää pohtiva teos osuu kiinnostavalla tavalla suomalaiseen monipaikkaisuuskeskusteluun. Kirjoittaja on diplomi-insinööri ja kainuulainen paluumuuttaja, joka on asunut useissa eri kaupungeissa Suomessa, mutta myös ulkomailla Singaporessa. Hän toimii Kainuussa tätä nykyä myös vihreänä poliitikkona, Lue lisää…

Isä elokuva, näyttelijät Olivia Colman ja Anthony Hopkins

Isä-elokuva innoittaa tarkastelemaan ikääntymistä luovin keinoin

Terhi Myller

”Muistisairautta ei ole koskaan kuvattu elokuvataiteessa yhtä kouriintuntuvasti kuin ranskalaisen Florian Zellerin esikoiselokuvassa Isä (The Father, 2020), joka oli yksi Oscar-gaalan voittajia”, näin todetaan Yle-uutisten (2021) elokuvia koskevissa jutuissa. Elokuvataiteesta sen enempää tietämättä ja siihen kantaa ottamatta, Lue lisää…