Author: Kaisa Varis

Ikäosaamisen koulutusjatkumo Kareliasssa

Väestön ikääntyminen globaalina megatrendinä näkyy vahvasti myös suomalaisen yhteiskunnan ikääntymisenä. Sekä eliniän pidentyminen että ikääntyneiden väestöosuuden kasvu haastavat vakiintuneita toimintamalleja sekä ammattilaisten osaamista. Lisäksi elämäntyylien yksilöllistyminen ja uusien sukupolvien ikääntyminen tarjoavat uudenlaisia näkymiä ikääntymisen kysymyksiin: Ikääntyessä halutaan jatkaa jo vakiintuneita elämäntapoja, Lue lisää…

Geronomi (AMK) vanhustyön ja ikääntymisen asiantuntijana

Geronomi (AMK) ‑tutkinto on 3,5‑vuotinen ammattikorkeakoulututkinto, jossa opiskelija syventyy vanhustyön ja ikääntymiseen liittyvän osaamisen kehittämiseen. Geronomi (AMK) ‑tutkintoon johtava koulutusvastuu on kuudessa ammattikorkeakoulussa: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (XAMK), Lapin, Seinäjoen ja Satakunnan ammattikorkeakouluissa, Metropolia ammattikorkeakoulussa sekä uusimpana geronomikoulutuksen vuoden 2021 alusta aloittaneella Karelia-ammattikorkeakoululla. Lue lisää…

Onko yhteisöasuminen ratkaisu ongelmiin?

Kohta viisi vuotta kokemuksia yhteisöasumisesta. Kaksin ja nyt yksin. Korona-aikana yhteisöasuminen oli luksusta, kustannukset kohtuullisia ja vaikeissa elämäkohdissa naapurin kanssa nautittu iltatee, tai oikeammin keskustelu teekupin äärellä parantaa yöunen laatua.  Kun jokainen voi olla yhteisöllinen tai olla omassa rauhassaan, Lue lisää…

Muistiomainen toisella kierroksella

Hanna Jensen on tietokirjailija ja toimittaja. Hän on myös tytär, jonka molemmat vanhemmat ovat sairastuneet muistisairauteen, Alzheimerin tautiin. Näitä omakohtaisia kokemuksiaan hän on aikaisemmin kertonut julkisissa esiintymisissään. Isänsä muistitaipaleesta hän on kirjoittanut tietokirjan 940 päivää isäni muistini (Teos 2015). Lue lisää…

Muistikonferenssin terveiset: Parempaa tietoisuutta, vähemmän stigmaa

Joensuusta oli edustus muistiyhdistysten maailmanlaajuisen kattojärjestön Alzheimer’s Disease International ADIn kolmipäiväisessä maailmankonferenssissa kesäkuussa Lontoossa. Etäosallistumisen mahdollisti Karelia-ammattikorkeakoulun Muisti ja työ ‑hanke.
Konferenssiin osallistui yli 1 200 ihmistä yli 120 maasta. Osallistujat olivat moninainen joukko, mukana oli muistisairautta sairastavia, Lue lisää…

Ikäystävällisyys ja muistiystävällisyys kehittämisen kohteina

Tervetuloa jälleen lukemaan ikäystävällisyyden kehittämiskuulumisia! Karelian IkäNYT!-verkkojulkaisu on saanut uuden kotiosoitteen ja löytyy nyt uudelta ikäosaamisen verkkosivustolta. IkäNYT!-verkkojulkaisu ilmestyy edelleen kaksi kertaa vuodessa. IkäNYT!in kaikki edelliset numerot ovat luettavissa julkaisun arkistosta. Tämä numero on jo kuudetta IkäNYT!-vuosikertaa! Lue lisää…

Muistiosaamista kaikelle kansalle

Keväällä 2022 Karelia-ammattikorkeakoulu toteutti uuden Arkielämän muistiosaaminen ‑opintojakson avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Sen laajuus on kaksi opintopistettä, ja se on tarkoitettu kaikille muistista ja muistin pulmista kiinnostuneelle. Jakso ei edellytä aikaisempaa muistiosaamista eikä sosiaali- ja terveydenhuollon opintoja. Lue lisää…

Ikäystävälliset elinympäristöt ‑osaamisyhteisön pilotointi

Osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa EAFS-hanketta (RDI Excellence in Creating Age Friendly Society in Remote Areas) ja siihen liittyvää Ikäystävällisyyden osaamisyhteisö HYRRÄn (englanniksi KAFS – Karelia Centre for Age-friendly Society) rakentamista, pilotoitiin kevätlukukaudella 2022 ensimmäinen Karelian ikäystävällisyyden osaamisyhteisö Tikkarinne-kampuksella. Lue lisää…

Ikäystävällisyyden osaamissalkku on nyt käytössä!

Ikäosaaminen on ollut Karelia-ammattikorkeakoulun strateginen painopistealue jo yli kymmenen vuoden ajan. Ikäystävällisen yhteiskunnan edistäminen on osa Kestävät hyvinvointipalvelut väljästi asutulla alueella ‑painopistettä Karelia2030-strategiassa. Ikäystävällisyys tarkoittaa halua kehittää yhteiskuntaa ja yhteisöjä siten, että ne olisivat ikäystävällisiä ikääntyneille ihmisille. Lue lisää…

Ikääntyneiden muistikuntoutuksen koordinointi hyvinvointialueilla

Tämä puheenvuoro perustuu ”Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen” ylemmän AMK- koulutuksen toukokuussa 2022 valmistuneeseen opinnäytetyöhön “Ryhmäkuntoutusmalli muistisairautta sairastaville asiakkaille” (Nurmi & Pölkkynen 2022). Opinnäytetyön tulosten ja päätelmien perusteella uudet hyvinvointialueet tarvitsevat koordinoimista muistisairautta sairastavien asiakkaiden kuntoutuksen toteutumiseksi. Lue lisää…

Digitukimalli palvelee myös ikäihmisiä Siun Soten sähköisissä palveluissa

Karelia-ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen YAMK-koulutusohjelman opinnäytetyönä kehitettiin Siun sotelle malli asiakkaille annettavasta digituesta sähköisten sotepalveluiden käyttöön. Opinnäytetyö kytkeytyi sisällöltään myös EAFS-hankkeeseen (RDI Excellence in Creating Age-friendly Society in Remote Areas). Opinnäytetyössä kartoitettiin aluksi kyselytutkimuksen avulla Siun soten asiakkaiden digitaitoja ja digi-innokkuutta sekä selvitettiin millaista digitukea asiakkaat tarvitsevat sähköisiin sotepalveluihin Siun soten alueella. Lue lisää…

Babuškoja ja teräsleidejä, vanhuskuvat muutoksessa

Kauheat eukot, vanhuuden höppänät ja teräsleidit, siinä muutamia mielikuvia ja käsityksiä vanhoista ihmisistä. Yhteiskunnat ovat muutoksessa, ja vanhuus on muutoksessa. Tavan takaa pohditaan, eteneekö vanhuus onnistuneesti vai ”rappeutuvan” mallin mukaan”? Henkilökohtaisella tasolla mietityttää, pitäisikö vielä vanhanakin olla tuottava kansalainen vai tuleeko minusta rasite perheelle ja yhteiskunnalle? Lue lisää…